نمی خواهم آزمایش بدهم

این همان جمله ایست که بعد از قطع درمان یا در زمان درمان کم کم خواهیم شنید.ترس از شنیدن باعث عدم مراجعه به پزشک و یا دادن برخی از آزمایشها می شود.

به نظر من خیلی طبیعی است اما جدال همراه بیمار از همین لحظه دو برابر می شود...

/ 0 نظر / 46 بازدید