کلینیک مسعود

دکتر مسعود ایروانی

فوق تخصص انکولوژی،هماتولوژی و پیوند مغز استخوان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن انکولوژی،هماتولوژی و پیوند مغز استخوان آمریکا

88336307

در کلینیک ایشان خدمات درمانی نیز انجام می شود.

/ 0 نظر / 172 بازدید